living in jerusalem

A beginners guide to Jerusalem's

נכסים להשקעה

לפני כשבוע קיבלנו פנייה מפולין מאישה בשם מירוסלאבה. מירוסלאבה שואלת במכתבה האם שם משפחתי פריטל קשור לדוד פריטל. במכתבה היא מספרת שהיא הבת של אירנה שהוריה זיגמונד וונדה ברון הם חסידי אומות עולם שנתנו מחסה חורף שלם במהלך השנים 1942-43. זהו היה החורף הראשון לאחר שהגרמנים פלשו לפולין של אז, אוקראינה היום. בעיר לוצק שלטו אז צבאו של סטאלין שפלש לפולין במסגרת הסכמי רוונטורפ ומולוטוב.. זמן קצר לאחר מכן פלש היטלר וכבש את השטח מידי הסובייטים. אבא שלי דוד כמו אמי הצליחו להימלט מהגטו שהוקם, ומצא את מחבואו הראשון אצל משפחת ברון המופלאה. לאחר שהסבים וההורים נפטרו, ראתה מירוסלאבה לנכון להקדיש קיר בגלריה שנפתחה בפולין והתערוכתה מוקדשת להורים ומורשם, וכך מתנוססים להם תמונות משפחת פריטל על קיר גלריה בפולין. אז אולי לא קיבלנו ליד אבל יש לנו עכשיו תחילתו של קשר בין בני הדור השני לשואה זה ניצל וזה שהציל. על כך אנחנו מברכים ומתרגשים לקראת מפגש.

 

Contact Us